Miljö

 

Vår målsättning är att göra så små avtryck på vår gemensamma miljö som möjligt.

Förutom att vi i vår produktutveckling strävar efter att ta fram skonsamma produkter gäller detta även i vår egen produktion.

Det innebär att vi självfallet arbetar inom det regelverk som gäller och har alla nödvändiga tillstånd.

Produktionen har slutet avlopp så att inga potentiellt miljöskadliga ämnen kan nå avlopp eller dagvatten.

Anläggningen värms med miljövänlig fjärrvärme.

 

Se även vår miljöpolicy.